colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

Policjant, czytając w przedziale wagonu książkę, co chwila wykrzykuje:

- Coś takiego!... Nieprawdopodobne!. Nigdy bym nie przypuszczał.

Siedzący obok pasażer pyta zaciekawiony:

- Czyta pan książkę fantastyczną?

- Nie, to słownik ortograficzny.

REKLAMA
REKLAMA