colour style colour style colour style colour style

Pył zawieszony...

smog

Smog – temat, któremu poświęcamy coraz więcej uwagi. Warto poznać go bliżej, aby rozumieć zjawisko, uświadomić sobie jego negatywne skutki i podejmować skuteczne działania zapobiegawcze i (w przyszłości) eliminujące. Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Choroba z Lyme

Borelioza, choroba znana od dawna, jednak nadal lekarze mają problemy z jej właściwym zdiagnozowaniem. To choroba podstępna, charakteryzująca się wielopoziomowym stopniem objawowy, powodowana przez bakterie borrelia burgdorferi. Bakterie te możemy zaliczyć do grupy biologicznych czynników szkodliwych, na które narażeni są funkcjonariusze Policji w trakcie realizacji czynności służbowych.

 

Borelioza, choroba znana od dawna, jednak nadal lekarze mają problemy z jej właściwym zdiagnozowaniem. To choroba podstępna, charakteryzująca się wielopoziomowym stopniem objawowy, powodowana przez bakterie borrelia burgdorferi. Bakterie te możemy zaliczyć do grupy biologicznych czynników szkodliwych, na które narażeni są funkcjonariusze Policji w trakcie realizacji czynności służbowych.

 

 

 

Czytaj więcej...

Żółtaczka pokarmowa

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) - inaczej zwane jest żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk.

Jest to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), który namnaża się w komórkach wątroby (hepatocytach) i uszkadza je.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Wybierajmy profilaktykę...

Zdążyć przed AIDS...

 

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku (Dz. U. Nr 44, poz. 227), ustalono Krajowy  Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

 

 

Czytaj więcej...

Czy policjant/pracownik może odmówić poddania się zalecanemu szczepieniu ochronnemu?

Szczepienia ochronneInformacje na temat szczepień ochronnych znajdziemy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012 r. poz. 40), które w załączniku nr 1 wprowadza wymieniony wyżej wykaz.

 

 

 

Czytaj więcej...

Nowe skierowania na badania profilaktyczne dla policjantów

Badania Profilaktyczne Policjantów

 

 

Z dniem 18 stycznia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 110).

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

COŚ na oparzenia...

Coś na oparzenia ...

 

Życie pokazuje, że behapowiec cały czas powinien wychodzić przed szereg…

Moje ostatnie spostrzeżenia wykazały, iż wyposażenie apteczek (co prawda) zgodne z zaleceniami lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę medyczną nad funkcjonariuszami i pracownikami – nie jest wystarczające.

 

 

 

Czytaj więcej...

Przerwa na karmienie ...

Przerwa na karmienie ...

Rodzicielstwo, ciąża, karmienie piersią…

Zgodnie z art. 185 § 1. Kodeksu Pracy - stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

Ponadto pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

 

Czytaj więcej...

Aż Grypa Sezonowa czy Tylko...

Grypa ...

 

Temat potwierdzonych zachorowań na grypę typu A, został zauważony przez nasz resort. W lutym 2016 roku odbyło się spotkanie z udziałem szefów służb takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz Biuro Ochrony Rządu, obecne było również kierownictwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Departamentu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA. Oczywiście tematem spotkania była kwestia wystąpienia zachorowań na grypę AH1N1 jak również na grypę sezonową.

 

Czytaj więcej...

Grypa AH1N1 - powraca?

Grypa AH1N1 BHP w Policji

 

Wystąpienie w styczniu 2016 roku na terytorium naszego kraju potwierdzonych przypadków zachorowań na świńską grypę AH1N1 jest właściwym momentem na przypomnienie informacji na temat tego typu zachorowań.

Jak informują służby medyczne, obecnie nie ma powodów do niepokoju, jednak uważam, że jak najbardziej są powody do aktualizacji wiedzy na temat tej jednostki chorobowej, jej przyczyn, przebiegu oraz profilaktyki.

 

Czytaj więcej...

Virusy nie znają granic

bhp-inaczej.pl

Wkwietniu 2014 roku Główny Inspektor Sanitarnypoinformował o utrzymującej się epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei oraz państwach sąsiadujących.

Co prawda epidemia ma miejsce daleko od naszego kraju, jednak żyjemy w czasach, gdzie nie istnieją żadne bariery dla przedostawania i rozprzestrzeniania sie virusów. Służby takie jak min. Policja powinny być z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowane i uzbrojone w elementarną wiedzę dotyczącą rozpoznawania choroby, sposobów reakcji i postępowania z osobami zarażonymi.

 

Czytaj więcej...

Ekspozycja zawodowa na czynniki biologiczne

bhp-inaczej.pl

Ekspozycja zawodowa na czynniki biologiczne, to jeden z aspektów codziennej służby policjantów.  Policjant przyjmując na swe barki ciężar służby w Policji, składając ślubowanie - nie myśli o zagrożeniach związanych z czynnikami biologicznymi. Uwzględnia ryzyko wynikające np. z użycia broni, środków transportu, realizacji typowych czynności wynikających z podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku. Ale czynniki biologiczne... nie, nad tym się nie zastanawia. A to przecież jakże ważny aspekt ich służby, wynikający z samej podstawy funkcjonowania Policji, a mianowicie z kontaktu z drugim człowiekiem. Człowiekiem, który może stanowić zagrożenie dla funkcjonariusza wykonującego wobec danej osoby czynności służbowe.

 

Czytaj więcej...

Zmiany w chorobach zawodowych

Choroby zawodowe - BHP w Policji

 

1 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2012 r., nr 662). Nowelizacja ta dokonuje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w prawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 105, poz. 869)

 

 

 

Czytaj więcej...

REKLAMA
REKLAMA