colour style colour style colour style colour style

Ekspozycja zawodowa na czynniki biologiczne

bhp-inaczej.pl

Ekspozycja zawodowa na czynniki biologiczne, to jeden z aspektów codziennej służby policjantów.  Policjant przyjmując na swe barki ciężar służby w Policji, składając ślubowanie - nie myśli o zagrożeniach związanych z czynnikami biologicznymi. Uwzględnia ryzyko wynikające np. z użycia broni, środków transportu, realizacji typowych czynności wynikających z podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku. Ale czynniki biologiczne... nie, nad tym się nie zastanawia. A to przecież jakże ważny aspekt ich służby, wynikający z samej podstawy funkcjonowania Policji, a mianowicie z kontaktu z drugim człowiekiem. Człowiekiem, który może stanowić zagrożenie dla funkcjonariusza wykonującego wobec danej osoby czynności służbowe.

 

HIV – Czynności służbowe wykonywane przez funkcjonariuszy Policji względem innych osób, stwarzają bezpośrednie ryzyko wystąpienia ekspozycji zawodowej na ten właśnie czynnik biologiczny. W Policji o ekspozycji zawodowej na czynnik biologiczny mówimy m.in. w momencie przerwania ciągłości skóry i zabrudzenia krwią osoby, wobec której realizowane są czynności służbowe.

 

Polecane opracowania:

 

INSTRUKCJA postępowania w przypadku zakłuć, zadrapań, skaleczeń, zanieczyszczeń błon śluzowych w następstwie kontaktu z osobami chorymi na AIDS i zakażonymi wirusem HIV, HCV, HBV oraz osobami z tzw. grup wysokiego ryzyka zakażenia tymi wirusami.

 

Postępowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji po ekspozycji na zakażenie HIV

 

bhp-inaczej.pl

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA