colour style colour style colour style colour style

Grypa AH1N1 - powraca?

Grypa AH1N1 BHP w Policji

 

Wystąpienie w styczniu 2016 roku na terytorium naszego kraju potwierdzonych przypadków zachorowań na świńską grypę AH1N1 jest właściwym momentem na przypomnienie informacji na temat tego typu zachorowań.

Jak informują służby medyczne, obecnie nie ma powodów do niepokoju, jednak uważam, że jak najbardziej są powody do aktualizacji wiedzy na temat tej jednostki chorobowej, jej przyczyn, przebiegu oraz profilaktyki.

 

 

Od 6 lat wirus ten występuje w środowisku, zatem funkcjonujemy ze świadomością zagrożeń, jakie niesie za sobą ten rodzaj grypy. W roku 2009 w Polsce, zarejestrowano 166 potwierdzonych przypadków zakażeń wywołanych wirusem, z których większość miała łagodny przebieg – zgonów nie odnotowano. Należy jednak nie bagatelizować zagrożenia i pamiętać, że w przeszłości, wirus grypy AH1N1 spowodował zagrożenie, które Światowa Organizacja Zdrowia (11 czerwca 2009 roku) określiła jako najwyższy - szósty stopień zagrożenia oznaczający pandemię.

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA w roku 2009 wydał procedury dotyczące ochrony zdrowia funkcjonariuszy na wypadek wystąpienia epidemii grypy AH1N1, które zostały wdrożone do stosowania w Policji.

 

Poniżej przypomnimy sobie elementarną wiedzę z zakresu profilaktyki grypy AH1N1.

 

Objawy zachorowania spowodowanego wirusem AH1N1

nie różnią się od objawów zwykłej grypy sezonowej. Pojawia się:

ból głowy,

podwyższona temperatura ciała,

- bóle "łamanie" w kościach i stawach

- ból w okolicy ucha,

dreszcze

- bóle gardła, suchy kaszel

katar

- uczucie wyczerpania i ogólnego rozbicia,

często objawom tym towarzyszy brak apetytumdłości, wymioty i biegunka.

 

Żywotność wirusa grypy w środowisku nieożywionym.

 • wirusy są w stanie najdłużej przetrwać na twardych, gładkich powierzchniach,
 • powierzchnie twarde, gładkie – 24-48 godzin
 • plastik i stal nierdzewna – do 24 godzin
 • tkaniny, papier i ręczniki – od 8 do 12 godzin

 

Wilgotność i temperatura środowiska.

 • dla wirusów grypy optymalna jest niska wilgotność (30-40% ) i temperatura ok. 280 C.

 

Okres wylęgania i zakaźność.

 • pojawienie się objawów chorobowych występuje po 2 – 3 dniach od chwili zakażenia wirusem,
 • według WHO osoba chora może zarażać inne osoby przez 7 dni od pojawienia się objawów (przy typowym przebiegu).

 

Profilaktyka

 • unikanie bliskiego kontaktu z osobami wskazującymi objawy grypopodobne,
 • osoby zdrowe powinny podejmować działania profilaktyczne - aby uniknąć zachorowania,
 • osoby chore powinny ograniczać do minimum kontakty z innymi osobami - aby uniknąć kolejnych zakażeń,
 • osoby sprawujące opiekę nad osobami chorymi powinny stosować adekwatne środki ochrony osobistej,
 • w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych pozostanie w domu i kontakt z lekarzem (wizyta domowa),
 • osoby z objawami grypopodobnymi, podczas kaszlu i kichania powinny zakrywać usta i nos chusteczką,
 • unikanie dotykania rękami oczu, ust i nosa,
 • dbałość o higienę: częste mycie rąk woda z mydłem.

 

Izolacja chorych

 • każdy człowiek mający objawy zakażenia w postaci gorączki, kaszlu, kataru, bólów stawowo-mięśniowych, znacznego osłabienia, objawów gastrycznych powinien być natychmiast oddzielony od osób zdrowych.
 • jeżeli objawy chorobowe pojawiłyby się w domu osoba ta ma obowiązek pozostania w nim oraz niezwłocznego powiadomienia przełożonego o zachorowaniu,
 • należy dążyć do ograniczania kontaktów osób chorych ze zdrowymi w miejscu pracy/pełnienia służby,
 • zasadnym jest wstrzymanie się od odwiedzin osób chorych, zwłaszcza przez osoby, które dotychczas nie chorowały na grypę, oczywiście nie powinno dochodzić do sytuacji pozostawienia osób chorych bez niezbędnej pomocy w zakresie zaopatrzenia w żywność i leki,
 • jeśli objawy zachorowania stwierdzono u osoby przebywającej w miejscu skoszarowania należy zapewnić właściwe warunki izolowania:
 • wydzielić osobne pomieszczenie zawierające tylko niezbędne sprzęty, odrębny - dedykowany węzeł sanitarny,
 • ograniczyć do niezbędnego minimum poruszanie się i kontakt z innymi.

 

Grypa AH1N1 - BHP w Policji

W czasie konieczności kontaktu z innymi osobami lub przemieszczenia się w obrębie placówki osoba chora powinna nosić maseczkę twarzową.

 

Osoby kontaktujące się z chorym/chorymi należy wyposażyć w maseczki twarzowe pyłochronne z filtrem FFP3 oraz rękawiczki ochronne, oraz zapewnić możliwość umycia i dezynfekcji rąk.

 

Tak wiec, aby Wasza codzienna służba w kontakcie z drugim człowiekiem była bezpieczna, konieczne jest właściwe rozpoznanie i prewencja epidemiologiczna. Tylko w ten sposób będziecie mogli ustrzec się zakażeń, właściwie zidentyfikować osoby zakażone, celem minimalizacji zagrożenia.

 

Proponowane działania na dziś:

- dokonać rozeznania w jednostkach w zakresie posiadania wystarczającej ilości zalecanych przez PIS MSWiA:

 • środków ochrony: maski/półmaski twarzowe, rękawiczki jednorazowe,
 • preparatów do dezynfekcji o szerokim działaniu wirusobójczym,

w razie występowania braków, wskazanym jest uzupełnić asortyment – tak aby w razie potrzebny był dostępny w wystarczającej ilości.

 • przeprowadzić (w razie potrzeby) w ramach doskonalenia lokalnego szkolenia mające na celu ochronę zdrowia funkcjonariuszy na wypadek wystąpienia epidemii grypy AH1N1 z wykorzystaniem obowiązujących wytycznych PIS MSWiA.

 

Opracowanie: W. Bednarek na podstawie: 

Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ochrony zdrowia na wypadek wystąpienia epidemii grypy.

 

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA