colour style colour style colour style colour style

Aż Grypa Sezonowa czy Tylko...

Grypa ...

 

Temat potwierdzonych zachorowań na grypę typu A, został zauważony przez nasz resort. W lutym 2016 roku odbyło się spotkanie z udziałem szefów służb takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz Biuro Ochrony Rządu, obecne było również kierownictwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Departamentu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA. Oczywiście tematem spotkania była kwestia wystąpienia zachorowań na grypę AH1N1 jak również na grypę sezonową.

 

Spotkanie przyniosło efekty…

W dniu 05 lutego 2016 roku Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał: Wytyczne w sprawie standardów wyposażenia i zasady postępowania w przypadku grypy sezonowej funkcjonariuszy i pracowników służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

Nazwa długa, a co do samej treści wytycznych to... bez rewelacji. No ale ktoś powie: co tu można wymyślać w sprawie grypy sezonowej. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzymy na skład osobowy spotkania, które odbyło się w lutym 2016 roku w siedzibie resortu MSWiA, to przynajmniej ja, oczekiwałabym czegoś bardziej konstruktywnego - ale cóż, mamy, to co mamy.

 

Zgłębimy teraz wiedzę płynącą z wyżej wymienionych wytycznych - pełen tekst Wytycznych znajdziecie na stronie http://www.pis.mswia.gov.pl)

 

- wyróżniamy trzy główne typy wirusa grypy – znaczenie epidemiologiczne ma typ A i B,

 

- struktura genetyczna wirusów ulega ciągłym zmianom dlatego w każdym sezonie występują infekcje wywołane wirusami różniącymi się od poprzednich – nie wnosi to jednak zasadniczych zmian o znaczeniu klinicznym,

 

- co 30 – 50 lat może nastąpić tak duża zmiana w budowie genomu wirusa, że stanie się on bardziej niebezpieczny i będzie miał nieporównywalnie większy potencjał epidemiczny, zdolny wywołać masowe zachorowania na całym świecie – wówczas mówimy o pandemii grypy i o wirusie pandemicznym.

 

Moją uwagę zwrócił pkt 2. Wytycznych, mianowicie:

 

„Postępowanie dla oddziałów zwartych i służby dyżurnej”

 

- wyłączyć ze służby funkcjonariuszy z objawami chorobowymi i skierować do lekarza

 

- funkcjonariusze z objawami chorobowymi, które pojawiły się poza czasem i miejscem pełnienia służby powinni powiadomić przełożonego o zachorowaniu, zgłosić się do lekarza i nie przychodzić na teren jednostki

 

- w przypadku funkcjonariuszy odbywających służbę w oddziałach zwartych, którzy zachorowali w czasie pełnienia służby i mają dużą odległość do miejsca zamieszkania należy przewieźć ich do szpitala. W niektórych przypadkach należy rozważyć możliwość wydzielenia dla nich pomieszczeń służących czasowej izolacji, ale wiąże się to jednocześnie z koniecznością zapewnienia opieki medycznej i organizacją żywienia, co jest teoretycznie realne, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 

I jeszcze jeden fragment z Wytycznych:

 

„Istotne elementy wyposażenia osobistego funkcjonariusza"

 

- maseczka chirurgiczna z gumkami na uszy dla osoby, z którą z różnych powodów przebywa się w pomieszczeniu zamkniętym

 

- maska półtwarzowa pyłochłonna jednorazowego użytku z filtrem P3

 

- rękawiczki higieniczne najlepiej neoprenowe

 

- alkoholowy środek do dezynfekcji skóry o pojemności 50-75 ml

 

- stosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci fartuchów jednorazowego użytku lub kombinezonów zakładanych na umundurowanie nie daje większej izolacji, a niejednokrotnie uniemożliwia prawidłowe działanie.

 

Grypa - BHP w Policji

 

Dla wyjaśnienia:

 

- maska półtwarzowa z filtrem P3 – chroni drogi oddechowe przed cząsteczkami stałymi i/lub płynnymi o wysokiej toksyczności (produkty fitosanitarne, szlifowanie twardego drewna (buk, dąb), impregnacja drewna na bazie miedzi, chromu lub arszeniku).

 

- rękawiczki higieniczne neoprenowe - wykonane są z kauczuku syntetycznego charakteryzują się odpornością na zasady nieorganiczne jak wodorotlenek sodu, kwasy np. siarkowy oraz przed wieloma rozpuszczalnikami i tłuszczami różnego pochodzenia. Dodatkowo mogą stanowić ochronę przed mikroorganizmami, a także zagrożeniami mechanicznymi jak przecięcie, rozdarcie, przetarcie. Rękawiczki z neoprenu charakteryzują się odpornością na przenikanie cieczy, są szczelne. Co ważne swoje ochronne właściwości fizyczne i chemiczne zachowuje w wysokich i niskich temperaturach.

Neopren – nazwa handlowa kauczuku syntetycznego otrzymywanego w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (2-chlorobuta-1,3-dien) - polichloroprenu. W porównaniu z kauczukiem naturalnym i tradycyjnymi kauczukami syntetycznymi, opartymi na butadienie ma większą odporność na oleje i inne rozpuszczalniki organiczne, wolniej również ulega starzeniu. Ma własności samogasnące. Neopren jest zadomowioną w Polsce nazwą potoczną, oficjalnie jest to nazwa handlowa należąca od 1931 r. do amerykańskiego koncernu chemicznego DuPont (źródło: https://pl.wikipedia.org).

 

Ponadto Główny Inspektor Sanitarny zaleca, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych (źródło: https://mswia.gov.pl)

 

1. zaszczep się i swoich bliskich przeciw grypie,

2. przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,

3. jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem,

4. poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel lub płyn do rąk albo zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki podczas podróży rzadko zapewniają możliwość częstego mycia rąk,

5. jeżeli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem i nie przeniesiesz go na inne osoby,

6. w miejscach publicznych, środkach transportu unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,

7. unikaj masowych zgromadzeń, bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” z innymi ludźmi w transporcie publicznym – zwłaszcza podczas dłuższych podróży,

8. zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń,

9. przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowe – stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność zgłoś się do lekarza.

10. w przypadku podejrzenia lub rozpoznania grypy nie idź do pracy, zostań w domu do czasu ustąpienia objawów.

 

Opracowanie: Wioleta Bednarek na podstawie Wytycznych GIS MSWiA z dnia 5.02.2016 roku w sprawie standardów wyposażenia i zasady postępowania w przypadku grypy sezonowej funkcjonariuszy i pracowników służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA