colour style colour style colour style colour style

Wybierajmy profilaktykę...

Zdążyć przed AIDS...

 

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku (Dz. U. Nr 44, poz. 227), ustalono Krajowy  Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

 

 

 

 

Program ten realizowany jest w pięciu obszarach:

 

1. zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,

2. zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachorowań ryzykownych,

3. wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS,

4. współpraca międzynarodowa,

5. monitoring.

 

Koordynatorem realizacji Programu jest Krajowe Centrum do Spraw AIDS (jednostka podległa i nadzorowana przez właściwego ministra ds zdrowia). To właśnie koordynator programu opracowuje harmonogram (na okres 5 lat) realizacji Programu określający: rodzaj zadań, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, rok realizacji zadania oraz wskaźniki realizacji zadania.

 

Cele ogólne i cele szczegółowe w ramach obszarów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS określa załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. (poz. 227).

 

Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021 dostępny jest   T U T A J

 

Na stronie internetowej Krajowego Centrum ds AIDS można uzyskać wszelkie informacje w zakresie tematyki:

 

- zrealizowane i planowane do realizacji kampanie społeczne,

- filmy edukacyjne,

- raporty z badań społecznych,

- publikacje (w wersji papierowej i elektronicznej), które można wykorzystać w ramach propagowania tematyki.

 

Dostępne na www.aids.gov.pl są min. poniższe publikacje:

 

- „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz.”

- „Postępowanie po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV).” ulotka

- „Zakażenia HIV i AIDS.” – poradnik dla lekarzy

i wiele innych.

 

 

Istotnym jest zaakcentować, iż jest możliwość otrzymania bezpłatnych wydawnictw Krajowego Centrum ds AIDS – wystarczy tylko wypełnić i przesłać wniosek. W przypadku odbioru zamówionych bezpłatnych materiałów wydanych przez Krajowe Centrum ds AIDS bezpośrednio z magazynu, nie ponosi się również kosztów dostawy.

 

Warto sięgać po wiedzę, poszerzać ją i utrwalać. Zdarzenia ekspozycji zawodowej na czynniki biologiczne nie należą do rzadkości, więc bodźmy przygotowani i wypracujmy system, który pozwoli uzyskać taki poziom wiedzy, aby funkcjonariusze i pracownicy również byli przygotowani na sytuacje potencjalnie groźne dla ich zdrowia i życia, aby potrafili właściwie, sprawnie i skutecznie reagować.

 

Kolejna okazja, aby zjawisko nabrało społecznego wydźwięku będzie 1 grudnia, gdyż tego dnia przypada Światowy Dzień  Walki z AIDS obchodzony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia od 1988 roku. Warto zatem już teraz pomyśleć o zaopatrzeniu się w plakaty i ulotki informacyjne, które będzie można rozpropagować na terenie swoich jednostek.

 

 

Opracowanie: Wioleta Bednarek - na podstawie:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227),

- www.aids.gov.pl

 

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA