colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

Zmartwienia profesorów

Spotkało się w barze dwóch profesorów. Jeden skarży się drugiemu, że ma paskudną grupę studentów.

Niczego nie chcą sie nauczyć i są ciemni jak... Dalej opowiada:

- Raz im tłumaczę pewne zagadnienie, oni nic nie rozumieją... Drugi raz im tłumaczę, oni dalej nic... Trzeci, czwarty, piąty raz i w końcu sam zrozumiałem, a oni dalej nic...

Czas służby po zmianach

Czas służby po zmianach ...

Czas służby Policjantów – Po zmianach

Służba w niedziele i święta, wydłużenie czasu służby, dyżury domowe i takie tam …

Rozporządzenie MSW z dnia 22 września 2014 roku (Dz.U.2014.1286) zmieniające Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 października 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz.U.2001.131.1471) wprowadziło kilka zmian min: limit służbporze nocnej, gwarancję wolnej niedzieli, rozszerzenie katalogu osób zwolnionych ze służby w porze nocnej oraz w niedzielę i święta.

 

Czytaj więcej...

Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji

Uszczerbek na zdrowiu BHP w Policji

 

Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U.2014.616) – o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanym wskutek wypadku lub choroby lub o związku śmierci funkcjonariusza Policji z wypadkiem lub chorobą orzekają komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Rozdz. 5 art.31

 

Czytaj więcej...

REKLAMA
REKLAMA