colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

"Obowiązek"

Mąż wraca późnym wieczorem do domu. Żona śpi, więc on cichutko wkrada się pod kołdrę, przytula się i mówi - wiesz kochanie jestem bez majtek, a rozbudzona żona odpowiada - dobra kochanie upiorę Ci jutro.

 

Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji

Uszczerbek na zdrowiu BHP w Policji

 

Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U.2014.616) – o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanym wskutek wypadku lub choroby lub o związku śmierci funkcjonariusza Policji z wypadkiem lub chorobą orzekają komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Rozdz. 5 art.31

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 roku (Dz.U.2014.866) określiło min. sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu w/wym. funkcjonariuszy.

 

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem stopień uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy ustala się na podstawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy w sposób następujący:

 

- (§3.2.1) Jeżeli nastąpiły utrata lub uszkodzenie organu, narządu albo układu, których funkcje były już upośledzone przed wypadkiem lub chorobą, stopień uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem uszczerbku na zdrowiu po wypadku lub po przebyciu choroby a stopniem upośledzenia istniejącego wcześniej; jeżeli nie jest możliwe określenie, w jakim stopniu funkcje organu, narządu albo układu były upośledzone przed wypadkiem lub chorobą, przyjmuje się, że upośledzenia nie było;

 

- ((§3.2.2) Jeżeli nastąpiły wielomiejscowe uszkodzenia kończyny lub jej części, stopień uszczerbku na zdrowiu określa się, jako sumę procentów uszczerbku ustalonych dla poszczególnych uszkodzeń, która nie może być wyższa niż procent uszczerbku przewidziany w przypadku utraty uszkodzonej kończyny lub jej części;

 

- (§3.2.3) jeżeli wypadek lub choroba spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów albo układów, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu określa się, jako sumę procentów uszczerbku ustalonych dla poszczególnych uszkodzeń, która nie może przekroczyć 100%;

 

- (§3.2.4) jeżeli procent uszczerbku na zdrowiu jest podany w wykazie norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy z określeniem granic, przy ustalaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu bierze się pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia organu, narządu albo układu oraz towarzyszące mu powikłania;

 

- (§3.2.5) jeżeli dla danego przypadku nie ma odpowiedniej pozycji w wykazie norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, ocenia się ten przypadek według pozycji najbardziej zbliżonej; można przy tym ustalić stopień uszczerbku na zdrowiu, jako procent niższy lub wyższy od przewidywanej normy oceny procentowej w danej pozycji, w zależności od różnicy między stanem ocenianym a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji tego wykazu.

 

Rozporządzenie wskazuje:

1. (§4.1) iż ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza następuje według:

- stanu jego zdrowia z dnia ustalenia stopnia uszczerbku,

- po zakończeniu leczenia.

2. (§4.2.) iż w przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu jest niewątpliwy zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu jest możliwe przed zakończeniem leczenia funkcjonariusza.

 

Wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 roku (znajdziecie go TUTAJ).

Admin

 

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA