colour style colour style colour style colour style

Nowy wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby

Wykaz chorób w związku ze służbą ...

 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (Dz.U.2014.866) – określiło:

- wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu,

 

 

 

 

Czytaj więcej...

REKLAMA
REKLAMA