colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

Kantem

Ulicami miasta ucieka w popłochu starsza kobieta, a za nią biegnie mężczyzna i bije ją deską po plecach. Zatrzymuje go siłą przechodzień i krzyczy: - Co pan robi tej biednej kobiecie?! - To nie jest kobieta, to moja teściowa. - To kantem ją pan walnij, kantem!

 

Uchylenie Dyrektywy Rady 89/686/EWG

Dyrektywa Rady 89/686/EWG

Dobierając środki ochrony indywidualnej i dokonując ich zakupu pamiętajmy, że Dyrektywa 89/686/EWG w sprawie minimalnych wymagań z dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego, została uchylona przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

 

  

Czytaj więcej...

REKLAMA
REKLAMA