colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

Ulicą idzie zataczający się facet i bełkocze do siebie:

- Litr na siedmiu...litr na siedmiu...litr na siedmiu...

Podchodzi do niego policjant i pyta:

- Jak to możliwe, że pan taki pijany, skoro w siedmiu wypiliście tylko litr?

- Sześciu nie przyszło.

 

Podchmielony meżczyzna podchodzi do policjanta stojącego na chodniku.

- Czy mogę koło pana trochę postać?

- Nie wypada, aby palant stał przy sokole - odpowiada policjant.

W tym momencie mężczyzna unosi ramiona i mówi:

- To ja już odlatuję!

 

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, bhp-inaczej.pl

 

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, jest to zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. 

 

 

 

 

 

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy: 

1. mimo, że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, 

2. także wówczas, gdy droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, 

3. także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza. 

 

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

 

1. oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,

2. informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,

3. ustaleń sporządzającego kartę.

 

Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

 

Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy wg wzoru karty wypadku.

 

Kartę wypadku (po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia) sporządza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach z których:

- jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny,

- drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

 

Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym od 01 stycznia 2003 roku wypadki w drodze do pracy i z pracy zostały wyłączone z systemu świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego a włączone do świadczenia rentowego i chorobowego. 

Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2015 - tekst jednolity 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

 Opracowanie: Wioleta Bednarek

aktualizacja: X 1017 

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, bhp-inaczej.pl

Komentarze   

 
ilona
0 # ilona 2013-05-10 08:55
No ok ale czy istnieje rozróżnienie na wypadki pracowników cywilnych i funkcjonariuszy ? Bo wydaje mi się,że są różnice w postępowaniach.
Zgłoś administratorowi
 
 
Wiola
+1 # Wiola 2013-05-12 22:01
Oczywiście, że jest różnica - te kwestie regulują odrębne przepisy. ;-)
Zgłoś administratorowi
 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA