colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

Boże dzieło

Jeden pastuch siedzioł se na łące. Patrzy se tak na to piękne niebo i tak se myśli patrząc na te skowronki co po niebie furgają: Panie Boże, też mogłeś to i tak zrobić, coby i krowy furgać umiały. Byłoby też to pięknie widzieć jak se tak furgają niby te skowronki. Tak se myśloł i położył sie na trowie i patrzy i spoziero na niebo. Naroz jeden skowroneczek nie wytrzymoł i spuścił mu małą, miękką, mokrą rzecz prosto na gębę. Wtedy się pastuch zerwoł, zaczął sie wycierać i głośno do nieba zawołoł: - Dyć Tyś to jednak dobrze wszystko obmyślił Panie Boże! Jakbych jo teraz wyglądoł jakby to krowa zamiast tego skowronka furgała!

 

 

Wypadek stażysty

Wypadek stażysty ...

 

Wypadek Stażysty – Kto prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wypadku? Kto przesyła dokumentację powypadkową do ZUS?

Staż i przygotowanie zawodowe realizowane są w Policji na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą – zgodnie z programem określonym w umowie.

 

 

 

Czytaj więcej...

REKLAMA
REKLAMA