colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

Awaria

Oddział intensywnej terapii. Kilku pacjentów podłączonych jest do sztucznego płuca. Nagle do sali wpada elektryk i oznajmia:

- No, panowie. A teraz kilka głębokich wdechów, bo za chwilę na godzinę wyłączam prąd. 

 

Podróż służbowa prywatnym samochodem ze zwrotem kosztów.

Koszty podróży służbowej ...

 

Zdarzają się nam wyjazdy służbowe związane np. z uczestnictwem w szkoleniu na drugim końcu Polski. Przejazd środkami krajowego transportu pasażerskiego jest możliwy, ale często na tyle niedogodny, długotrwały i niepraktyczny, iż najlepszym rozwiązaniem jest przejazd prywatnym środkiem transportu. Oczywiście jest taka możliwość, dodatkowo uregulowana przepisami, z których wynika, iż możemy uzyskać zwrot poniesionych kosztów.

 

Czytaj więcej...

Wypadki "w drodze" funkcjonariuszy

Wypadek w drodze ...

 

Wypadki w drodze do/z miejsca pełnienia służby…

Brak uregulowań prawnych. Co z tym zrobić?

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Przepisy zebrane

bhp-inaczej.pl

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadkumożemy realizować już zgodnie z nowymi przepisami. Kłopot w tym, wytyczne zostały podzielone i rozmieszczone w dwóch różnych aktach normatywnych.

Mianowicie, tryb postępowania komisji powypadkowej znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz.U.2014.863). Natomiast po wytyczne w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku należy sięgnąć do Ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U.2014.616).

 

Czytaj więcej...

REKLAMA
REKLAMA