colour style colour style colour style colour style

Zdarzenia Potencjalnie Wypadkowe

Zdarzenia Potencjalnie Wypadkowe

 

Rejestr Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych ma na celu gromadzenie informacji związanych z zagrożeniami wypadkowymi przed wystąpieniem wypadków, a ich analiza może być pomocna w projektowaniu skutecznych działań w zakresie prewencji wypadkowej. Rejestrowanie i analizowanie informacji o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych nie jest obowiązkiem pracodawcy albowiem nie wynika z przepisów prawnych. 

 

Czytaj więcej...

REKLAMA
REKLAMA