colour style colour style colour style colour style

Mobbing

Mobbing ...

 

Mobbing – nauczmy się go rozpoznawać, abyśmy byli w stanie we właściwym momencie zareagować. Mobbing - to zjawisko, które pojawiło się w aspekcie życia zawodowego. Jako negatywny i niepożądany jest odrzucany przez wszystkie grupy społeczne, które dążą do jego identyfikacji i bezwzględnej eliminacji z życia zawodowego.

 

 

Czytaj więcej...

Mobbing w Policji

Mobbing w Policji ...

Pracownicy - Kodeks Pracy w art. 94 wprowadza pojęcie mobbingu.  Art. 943

§  1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. 

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Czytaj więcej...

REKLAMA
REKLAMA