colour style colour style colour style colour style

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy ...

Instruktaż stanowiskowy – Kto go przeprowadza? Kto posiada odpowiednie przeszkolenie?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jednoznacznie określa osoby upoważnione do prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz wskazuje na wymogi jakie powinny spełniać te osoby.

W par. 11 ust. 5 czytamy: „Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”

 

Co oznacza zapis „oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”?

 

Przeszkolenie o którym mowa w par. 11 ust. 5 stanowi część wykładu odbywanego w ramach szkolenia okresowego bhp przez osoby wymienione w przepisie  - wynika to z ramowego programu szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

 

Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zawiera bowiem temat: ”Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy”

 

Odbycie szkolenia okresowego, w trakcie którego ta kwestia została omówiona spełnia wymogi „przeszkolenia” o którym mowa w par. 11 ust. 5 rozporządzenia o którym mowa na wstępie. Tak więc, jak widać, odbycie szkolenia okresowego przez pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w pełni przygotowuje do realizacji instruktaży stanowiskowych.

 

Należy pamietać, iż ustawa z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby wprowadziła kilka zmian w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby. Między innymi zawiera ona zapisy, iż szkolenie okresowe przełożonego, o którym mowa w art. 71a ust. 1 (w/cyt. ustawy), oraz policjanta pełniącego służbę na stanowisku kierowniczym zawiera tematykę z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Tak więc, obecnie również przepisy resortowe regulują tą kwestię.

Opracowanie: Wioleta Bednarek

bhp-inaczej.pl

Komentarze   

 
dario_kyk
0 # dario_kyk 2016-05-31 14:10
W uzupełnieniu powyższego tekstu:Opracowa nie szczegółowego programu instruktażu stanowiskowego spoczywa na .... pracodawcy, czyli na BehaPowcu, czy przełożonym f-sza/pracownik a?
Zgłoś administratorowi
 
 
Wiola
0 # Wiola 2016-05-31 14:21
§ 7. 1. Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określajace szczegółową tematykę,formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych
grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcà — jednostka, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie ramowych programów szkolenia - tyle mówi przepis zewnętrzny.
Tak więc w praktyce, pracodawca wyznacza osoby, które opracowują szczegółowe programy - najczęściej następuje to w formie wewnetrznych decyzji.
Zgłoś administratorowi
 
 
KPP Choszczno
0 # KPP Choszczno 2018-11-06 18:50
a ile czasu powinien trwać instruktarz policjanta 2 czy 8 godzin. Z kwalifikacji do szkolenia okresowego czyli 5 godzin wynika, że tak administracyjni czyli 2 godziny. U mnie wymaga się 8 godzin czyli jak robotnicze?
Zgłoś administratorowi
 
 
Wiola
0 # Wiola 2018-11-07 08:36
szkolenie wstępne na stanowisku służby (art. 71.c 1.2)) powinno trwać minimum 8 godzin. :-)
Zgłoś administratorowi
 
 
KPP Choszczno
0 # KPP Choszczno 2018-11-09 13:58
Witam!
Dzięki za programy są super jak mi nie zarzuci coś to rozpowszechnimy a jak coś wskaże to poprawie i prześlę. Do tematu. Nie przekonałaś mnie o 8 godzinach instruktarzu. Z ilości lat okresowego wynika co 5 lat, może wynikać, że to administracyjno -biurowe stanowiska i wtedy do dwóch godzin można ograniczyć. A wogóle zwracan uwagę, że po przyjęciu do służby tylko wstępne ogólne robi się w jednostce. Stanowiskowe zgodnie z pkt 4 w szkoleniu podstawowym na kursie.
Zgłoś administratorowi
 
 
KPP CHEŁMNO
0 # KPP CHEŁMNO 2019-03-20 08:21
A powiedzcie instruktaż stanowiskowy przy każdej zmianie stanowiska? czy tylko jak zmienia sie oRz? A macie może jakis wzor decyzji o instrktazu? bo nie wiem jak moich przekonac do robienia
Zgłoś administratorowi
 
 
Wiola
0 # Wiola 2019-03-20 12:54
Witaj - instruktaż stanowiskowy dla pracowników przeprowadza się zgodnie z zapisami rozp. MGiP z dnia 27.07.2004r. par 11.1. pkt 1),2),3) oraz par. 11.2. - zatem sprawa jest oczywista kiedy należy go przeprowadzać. A w kwestii decyzji warto najpierw zorientować się czy jest decyzja KWP,która reguluje kwestie szkoleń BHP i na jej podstawie opracować dla swojej jednostki (w naszym woj. tak właśnie funkcjonujemy). Pozdrawiam.
Zgłoś administratorowi
 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA