colour style colour style colour style colour style

Na ratunek ...

Na ratunek ...

"K-9 Rescue”, nowa inicjatywa w Policji, która zwróciła moją uwagę.

Wydział Kadr i Szkolenia ​Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizował szkolenie będące częścią programu pilotażowego pod nazwą „K-9 Rescue”.

 

 

 

 

O jakości szkolenia mogli przekonać się funkcjonariusze z garnizonu poznańskiego już w październiku 2016 roku. Szkolenie w ramach programu „K-9 Rescue” (jak dowiadujemy się na stronie www.wielkopolska.policja.gov.pl) zakłada dwa jego etapy. W ramach pierwszego, uczestnicy  poznają teoretyczne podstawy udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. W trakcie drugiego etapu funkcjonariusze mają możliwość przećwiczenia teorii w praktyce. W ramach ćwiczeń funkcjonariusze uczestniczą w scenkach sytuacyjnych, podczas których udzielają pomocy przedweterynaryjnej  psu w sytuacji zagrożenia jego zdrowia i życia. Funkcjonariusze uczą się praktycznego zastosowania zasad i algorytmów, które prowadzą do uzyskania właściwych parametrów życiowych zwierzęcia.

Bardzo istotny jest fakt, iż szkolenie posiada rozbudowaną część praktyczną, a funkcjonariusze mają możliwość realizacji ćwiczeń na profesjonalnym sprzęcie/ materiałach dydaktycznych w postaci min. improwizowanych środków medycznych czy fantomie psa.

Na ratunek ...

Grafika: tmk.esy.es  -  Adrian Bednarek

Warto pamiętać/przypomnieć sobie, że pies służbowy to specyficzny środek przymusu bezpośredniego. Zgodnie z art. 21 pkt.2.2)a) „użycie psa służbowego służy do: odparcia zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, …”. Zatem pies służbowy wielokrotnie staje się aktywną tarczą pomiędzy napastnikiem zagrażającym zdrowiu/życiu funkcjonariusza lub innej osoby. W trakcie takich działań do zagrożenia zdrowia i życia zwierzęcia może dochodzić w trakcie codziennych czynności.

Pies służbowy często określany jest przez funkcjonariuszy „partnerem służbowym”. Pies wykonuje zadania, do których został przeszkolony: wspomaga służbę funkcjonariusza, ochrania, bywa że i ratuje życie.

Zatem warto zadbać o to, aby w sytuacjach, gdy to on będzie potrzebował pomocy, uzyskał ją od funkcjonariusza.

Moim zdaniem, inicjatywa warta zauważenia i rozszerzenia na inne garnizony w kraju.

Opracowanie: Wioleta Bednarek

na postawie:

- materiały zamieszczone na stronie www.wielkopolska.policja.gov.pl

- Ustawa z dnia 24 maja 2013 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA