colour style colour style colour style colour style

Szkolenia BHP dla policjantów

Szkolenia BHP

 

 

 

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (Dz.U. z 2016 r. poz. 1955) wprowadziła kilka zmian w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby w Policji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 71c. 1. w/cyt. ustawy, policjant w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby podlega następującym szkoleniom:

 

 

1) wstępnemu ogólnemu,

 

 

2) wstępnemu na stanowisku służby,

 

 

3) okresowemu.

 

 

Szkoleniu wstępnemu ogólnemu w dziedzinie bhp podlega wyłącznie policjant nowo przyjęty do służby w Policji.

 

 

Szkoleniu wstępnemu na stanowisku służby podlega policjant w przypadku zmiany:

 

 

1) jednostki organizacyjnej Policji;

 

 

2) stanowiska służbowego, w związku z którym zmieniają się czynniki szkodliwe lub uciążliwe, lub inne czynniki wynikające z warunków pełnienia służby.

 

 

Ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego, (o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Policji), jest równoznaczne z odbyciem pierwszego szkolenia wstępnego na stanowisku służby.

 

 

Szkoleniu okresowemu podlega:

 

 

1) policjant oraz policjant pełniący służbę na stanowisku kierowniczym – nie rzadziej niż raz na 5 lat,

 - w przypadku służby na stanowisku służbowym, na którym występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia – nie rzadziej niż raz na 3 lata.

 

 

Szkolenie okresowe przełożonego, o którym mowa w art. 71a ust. 1 (ustawy z dnia 1 grudnia 2016 roku), oraz policjanta pełniącego służbę na stanowisku kierowniczym zawiera tematykę z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Tak więc kilka zmian, które wpłyną na sprawniejszą realizację szkoleń bhp dla policjantów, przede wszystkim uregulują kwestię pierwszego instruktażu stanowiskowego dla policjantów, które obecnie nazywa się "szkolenie wstępne na stanowisku służby".

 

 

Opracowanie: Wioleta Bednarek na podstawie  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1955)

 

 

Szkolenie BHP

 

 

 

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA