colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

Aby wilk syty i owca (nie) cała

Prezes pewnej Warszawskiej firmy zebrał swojch pracowników i rzekł:

- Zbliża sie jubileusz naszej firmy. Trzeba go zorganizować tak, żeby cała Polska o nim mówiła. Jednocześnie należy zredukować koszty do minimum. Trzeba też pamiętać, że jubileusz musi Wam przynieść wiele radości. Są jakieś pomysły?

- Tak! - słychać głos gdzieś z tyłu. - Musi Pan, Panie Prezesie, skoczyć z Pałacu Kultury i Nauki. Cała Polska się o tym dowie i koszt będzie niewielki. A co do zadowolenia pracowników, to ...

 

Obowiazujące oznakowanie...

Warto przypomnieć, iż znaki zawarte w normie PN-92/N-01256/02, zostały wycofane przez Komitet Techniczny PKN 04.09.2014 roku.

Aktualnie obowiązują wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją zawarte w normie – PN-EN ISO 7010:2012- „Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa”.

 

 

Czytaj więcej...

Nowy śpb

Nowy śpb ...

Autoagresjamamy na nią kask...

Kask zabezpieczający to środek przymusu bezpośredniego. Ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013.628), poszerzyła katalog środków przymusu bezpośredniego o kask zabezpieczający. Środek ten ma być stosowany w przypadku autoagresji zatrzymanego – w celu wyeliminowania samookaleczenia głowy przez zatrzymanego. Przed użyciem kasku, trzeba będzie założyć zatrzymanemu pas obezwładniający jednoczęściowy lub kaftan bezpieczeństwa albo kajdanki na ręce trzymane z tyłu.

 

Czytaj więcej...

„Jaka jest praca funkcjonariusza Policji i na jakie problemy napotyka w codziennej służbie?"

Służba w Policji

Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na to pytanie. W tym celu została opracowana ankieta „Subiektywna ocena wybranych aspektów w pracy policjanta”, którą byliście uprzejmi wypełnić (drodzy koledzy Policjanci) i tym samym przyczyniliście się do powstania artykułu.

Ale zanim przejdę do rzeczy, to chciałabym wspomnieć o Waszym podejściu do wspomnianych ankiet (kiedy prosiłam o ich wypełnienie – przedstawiając oczywiście wcześniej jej cel) – bo ta kwestia również nie pozostaje bez znaczenia.

Czytaj więcej...

REKLAMA
REKLAMA