colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

Aby wilk syty i owca (nie) cała

Prezes pewnej Warszawskiej firmy zebrał swojch pracowników i rzekł:

- Zbliża sie jubileusz naszej firmy. Trzeba go zorganizować tak, żeby cała Polska o nim mówiła. Jednocześnie należy zredukować koszty do minimum. Trzeba też pamiętać, że jubileusz musi Wam przynieść wiele radości. Są jakieś pomysły?

- Tak! - słychać głos gdzieś z tyłu. - Musi Pan, Panie Prezesie, skoczyć z Pałacu Kultury i Nauki. Cała Polska się o tym dowie i koszt będzie niewielki. A co do zadowolenia pracowników, to ...

 

Obowiazujące oznakowanie...

Warto przypomnieć, iż znaki zawarte w normie PN-92/N-01256/02, zostały wycofane przez Komitet Techniczny PKN 04.09.2014 roku.

Aktualnie obowiązują wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją zawarte w normie – PN-EN ISO 7010:2012- „Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa”.

 

 

Norma Międzynarodowa przedstawia znaki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie wypadkom, ochronę przciwpożarową, informowanie o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Kształt i barwa każdego ze znaków bezpieczeństwa są zgodne z ISO 3864-1, a projekt symboli graficznych jest zgodny z ISO 3864-3. 

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy wszystkich lokalizacji, gdzie problemy związane z bezpieczeństwem ludzi powinny być uwzględnione. Jednakże nie dotyczy oznakowań w transporcie kolejowym, drogowym, rzecznym, morskim i powietrznym, oraz ogólnie w tych obszarach objętych przepisami, które mogą różnić się w stosunku do pewnych punktów tej normy i serii ISO 3864. W niniejszej Normie Międzynarodowej określono oryginały znaków bezpieczeństwa, które mogą być powiększane lub zmniejszane w celu reprodukcji i stosowania.

 

Aktualnie w wielu jednostkach Policji prowadzone są remonty generalne budynków. Po zakończeniu, konieczne będzie ponowne, właściwe ich oznakowanie. Warto, więc dokonać zapotrzebowania i dopilnować, aby zakupiono oznakowanie zgodne z obowiązującymi normami.

 

 

Opracowanie: W. Bednarek na podstawie: - PN-EN ISO 7010:2012

 

Komentarze   

 
wlodekw67
0 # wlodekw67 2015-03-19 22:01
Jest to prawda, ale PN-92/N-01256/0 2 jest nadal obowiązująca.
Dotychczas obowiązujące normy PN-N-01256-01:1 992 Znaki bezpieczeństwa Ochrona przeciwpożarowa oraz PN-N-01256-03:1 993 Znaki bezpieczeństwa Ochrona i higiena pracy zostały zastąpione przez międzynarodową normę PN-EN ISO 7010:2012.

Normy PN-N-O1256-02:1 992 Znaki bezpieczeństwa Ewakuacja oraz PN-N-O1256-04:1 997 Znaki bezpieczeństwa Techniczne środki przeciwpożarowe są nadal obowiązujące równolegle z normą PN-EN-ISO 7010:2012.
Pozdrawiam Włodek
Zgłoś administratorowi
 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA